อิทรชิตหน้าทอง ( Golden Face Inthorachit )

799.00 บาท

มีสินค้าอยู่ 5

  • รายละเอียด
  • บทวิจารณ์ (0)

รายละเอียด

ลักษณะของหัวโขน :

อินทรชิตหน้าทอง เป็นหัวโขน เศียรยักษ์ เป็นหน้ายักษ์สีทอง ปากขบ ตาโพลง จอนหูแบบมนุษย์ สวมมงกุฏกาบไผ่เดินหน

Characteristics of Khon Mask :

Golden Face Inthorachit is a Demon Khon Mask , Golden demon face , ablaze eyes , grit mouth wear  Mongkut Kabpai Dernhon.

ขนาดของสินค้ารวมกล่อง :

กว้าง  x  ยาว  x  สูง   :  12 เซ็นติเมตร   x  12 เซ็นติเมตร   x   27 เซ็นติเมตร       นำ้หนัก   :   110 กรัม

Product dimension with packaging :

Width  x  Length  x  Height   :   12 cm.  x  12  cm.  x  27  cm.    Weight  :  110  grams

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์ เพิ่มบทวิจารณ์